Declarație de protecție a datelor

1. Protecția datelor pe scurt

Indicații generale

Următoarele indicații oferă o privire de ansamblu asupra a ceea ce se întâmplă cu datele dvs. cu caracter personal atunci când accesați site-ul nostru web. Date cu caracter personal sunt toate datele pe baza cărora puteți fi identificat personal. Pentru informații detaliate pe tema protecției datelor, consultați Declarația de protecție a datelor din textul prezentat mai jos.

Colectarea datelor de pe acest site web

Cine răspunde pentru colectarea datelor de pe acest site web?

Prelucrarea datelor de pe acest site web este desfășurată de operatorul site-ului web. Datele sale de contact pot fi preluate din caseta tehnică a acestui site web.

Cum colectăm datele dvs.?

Pe de o parte, datele dvs. sunt colectate prin faptul că dvs. ni le comunicați. Aici poate fi vorba de date pe care le introduceți într-un formular de date de contact.

Alte date sunt colectate automat de sistemele noastre IT atunci când accesați site-ul web. Acestea sunt în primul rând date tehnice (de ex., browserul de internet, sistemul de operare sau ora accesării site-ului). Colectarea acestor date are loc automat, imediat ce intrați pe site-ul nostru web.

În ce scop utilizăm datele dvs.?

O parte dintre date este colectată pentru a garanta furnizarea fără erori a site-ului web. Alte date pot fi utilizate pentru analiza comportamentului dvs. în utilizare.

Ce drepturi aveți cu privire la datele dvs.?

Aveți în orice moment dreptul de a obține gratuit informații despre originea, destinatarul și scopul datelor dvs. cu caracter personal stocate. În plus, aveți dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea acestor date. Dacă v-ați dat acordul cu privire la prelucrarea datelor, puteți revoca în orice moment acest acord. În plus, aveți dreptul de a solicita în anumite circumstanțe limitarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal. Mai mult decât atât, aveți la dispoziție dreptul la reclamație la autoritatea de supraveghere competentă.

Dacă aveți întrebări cu privire la cele de mai sus sau alte întrebări pe tema protecției datelor, ne puteți contacta în orice moment la adresa indicată în caseta tehnică.

Instrumente de analiză și instrumente ale furnizorilor terți

Atunci când accesați site-ul nostru web, comportamentul dvs. în navigare poate fi evaluat din punct de vedere statistic. Acest lucru are loc în primul rând pe baza unor module cookie și a unor așa-numite programe de analiză.

Pentru informații detaliate despre aceste programe de analiză, puteți consulta următoarea Declarație de protecție a datelor.

2. Găzduire și Content Delivery Networks (CDN)

Găzduire externă

Acest site web este găzduit de un furnizor extern de servicii (gazdă). Datele cu caracter personal colectate pe acest site web sunt stocate pe serverele gazdei. Acestea pot include adrese IP, solicitări de contact, metadate și date de comunicare, date despre contract, date de contact, nume, accesări ale site-ului web și alte date generate prin intermediul unui site web.

Gazda este utilizată în scopul îndeplinirii contractului față de clienții noștri potențiali și existenți (art. 6 para. 1 lit. b RGPD) și în interesul unei furnizări sigure, rapide și eficiente a ofertei noastre online prin intermediul unui furnizor profesionist (art. 6 para. 1 lit. f RGPD).

Gazda noastră va prelucra datele dvs. numai în măsura necesară pentru a-și îndeplini obligațiile contractuale și pentru a urma instrucțiunile noastre cu privire la aceste date.

Încheierea unui contract privind prelucrarea comenzilor

Pentru a asigura prelucrarea conformă cu protecția datelor, am încheiat cu gazda noastră un contract privind prelucrarea comenzilor.

3. Indicații generale și informații obligatorii

Protecția datelor

Operatorii acestor pagini tratează cu seriozitate protecția datelor dvs. personale. Tratăm datele dvs. cu caracter personal în mod confidențial și în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor, precum și în conformitate cu această Declarație de protecție a datelor.

Atunci când utilizați acest site web sunt colectate diverse date cu caracter personal. Date cu caracter personal sunt datele pe baza cărora puteți fi identificat personal. Prezenta Declarație de protecție a datelor explică ce date colectăm și pentru ce le utilizăm. De asemenea, explică modul în care are loc acest lucru și în ce scop.

Atragem atenția asupra faptului că transferul de date pe internet (de ex., în cazul corespondenței pe e-mail) poate prezenta lacune de securitate. O protecție neîntreruptă a datelor împotriva accesării acestora de către terți nu este posibilă.

Indicație privind entitatea responsabilă

Entitatea responsabilă pentru prelucrarea datelor de pe acest site web este:

S.u.K. Service GmbH
Petra Manten
Möhlendyck 9
47608 Geldern

Telefon: 02831/9384-620
E-mail: info@suk-geldern.de

Entitatea responsabilă este persoana fizică sau juridică care decide singură sau împreună cu alții cu privire la scopurile și mijloacele prelucrării datelor cu caracter personal (de ex., nume, adrese de e-mail sau alte date similare).

Responsabilul cu protecția datelor prevăzut de lege

Pentru compania noastră am desemnat un responsabil cu protecția datelor.

Bettina Müller
c/o Heinrich Manten GmbH & Co KG
Möhlendyck 11
47608 Geldern

Telefon: +49 2831 93840
E-mail: bettina.mueller@heinrichmanten.de

Revocarea acordului dvs. cu privire la prelucrarea datelor

Numeroase proceduri de prelucrare a datelor sunt posibile doar cu acordul dvs. expres. Puteți revoca în orice moment un acord deja dat. Pentru aceasta, este suficient să ne trimiteți un e-mail netipizat. Prin revocare nu se aduce atingere legitimității prelucrărilor de date care au avut loc până la momentul revocării.

Dreptul la opunere împotriva colectării de date în cazuri speciale precum și împotriva marketingului direct (art. 21 RGPD)

ATUNCI CÂND PRELUCRAREA DATELOR ARE LOC ÎN TEMEIUL ART. 6 PARA. 1 LIT. E SAU F RGPD, AVEȚI ÎN ORICE MOMENT DREPTUL, DIN MOTIVE CARE REZULTĂ DIN SITUAȚIA DVS. PARTICULARĂ, SĂ VĂ OPUNEȚI PRELUCRĂRII DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL; ACEST LUCRU ESTE VALABIL ȘI PENTRU PROCESUL DE PROFILING PE BAZA ACESTOR DISPOZIȚII. PENTRU TEMEIUL LEGAL ÎN BAZA CĂRUIA ARE LOC PRELUCRAREA, CONSULTAȚI ACEASTĂ DECLARAȚIE DE PROTECȚIE A DATELOR. DACĂ VEȚI ÎNAINTA O CERERE DE OPUNERE, NU VOM MAI PRELUCRA DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL, CU EXCEPȚIA CAZURILOR ÎN CARE PUTEM ADUCE DOVADA UNOR MOTIVE LEGITIME ȘI IMPERIOASE PENTRU PRELUCRARE, CARE PRIMEAZĂ ASUPRA INTERESELOR, DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR DVS. SAU ATUNCI CÂND PRELUCRAREA SERVEȘTE LA AFIRMAREA, EXERCITAREA SAU APĂRAREA DREPTURILOR ÎN JUSTIȚIE (OPUNERE ÎN CONFORMITATE CU ART. 21 PARA. 1 RGPD).

DACĂ DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL SUNT PRELUCRATE PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR DE MARKETING DIRECT, AVEȚI DREPTUL DE A VĂ OPUNE ÎN ORICE MOMENT PRELUCRĂRII DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL ÎN SCOPUL UNUI ASTFEL DE MARKETING; ACEST LUCRU ESTE VALABIL ȘI PENTRU PROCESUL DE PROFILING, ATÂT TIMP CÂT ACESTA ESTE LEGAT DE UN ASTFEL DE MARKETING DIRECT. ODATĂ CU OPUNEREA DVS., UTILIZAREA DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL ÎN SCOPUL ACȚIUNILOR DE MARKETING DIRECT VA ÎNCETA (OPUNERE ÎN CONFORMITATE CU ART. 21 PARA. 2 RGPD).

Dreptul la reclamație la autoritatea de supraveghere competentă

În cazul încălcării RGPD, persoana vizată are dreptul la reclamație la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru al reședinței obișnuite, al locului de muncă sau al locului în care se presupune că a avut loc încălcarea. Dreptul la reclamație nu va fi atins de alte căi de atac administrative sau juridice.

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul de a primi într-un format accesibil, lizibil electronic, datele pe care le prelucrăm în mod automat pe baza acordului dvs. sau în vederea îndeplinirii unui contract. Dacă solicitați transferul direct al datelor către un alt responsabil, acest lucru va avea loc doar în măsura în care este fezabil din punct de vedere tehnic.

Criptare SSL, respectiv TLS

Acest site utilizează criptare SSL, respectiv TLS, din motive de siguranță și pentru protejarea transferului de conținuturi confidențiale, precum comenzi sau solicitări pe care ni le trimiteți în calitatea noastră de operatori ai site-ului. Conexiunea criptată poate fi recunoscută prin faptul că pe rândul corespunzător adresei din browser „http://” devine „https://”, precum și pe baza simbolului lacăt de pe rândul browserului.

Atunci când criptarea SSL, respectiv TLS, este activată, datele pe care ni le transmiteți nu pot fi citite de către terți.

Informare, blocare, ștergere și rectificare

În cadrul dispozițiilor legale valabile, aveți în orice moment dreptul la informare gratuită cu privire la datele dvs. cu caracter personal stocate, originea și destinatarul acestora și scopul prelucrării datelor și, dacă este cazul, dreptul la rectificarea, blocarea sau ștergerea acestor date. Dacă aveți întrebări cu privire la cele de mai sus sau alte întrebări pe tema datelor cu caracter personal, ne puteți contacta în orice moment la adresa indicată în caseta tehnică.

Dreptul la limitarea prelucrării

Aveți dreptul să solicitați limitarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal. În acest sens, ne puteți contacta în orice moment la adresa indicată în caseta tehnică. Dreptul la limitarea prelucrării se aplică în următoarele cazuri:

  • Atunci când contestați corectitudinea datelor dvs. cu caracter personal stocate la noi, de regulă, avem nevoie de timp pentru a verifica acest lucru. Pe durata verificării, aveți dreptul să solicitați limitarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal.
  • Dacă prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal a avut loc/are loc în mod neregulamentar, în locul ștergerii puteți solicita limitarea prelucrării datelor.
  • Atunci când nu mai avem nevoie de datele dvs. cu caracter personal decât în scopul exercitării, apărării sau afirmării drepturilor în justiție, aveți dreptul de a solicita, în locul ștergerii, limitarea datelor dvs. cu caracter personal.
  • Dacă ați formulat o opunere în temeiul art. 21 para. 1 RGPD, trebuie să aibă loc o cântărire a intereselor dvs. și a intereselor noastre. Atât timp cât nu s-a stabilit prioritatea intereselor, aveți dreptul să solicitați limitarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal.

Dacă ați limitat prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, aceste date – cu excepția stocării lor – pot fi prelucrate doar cu acordul dvs. sau în vederea afirmării, exercitării sau apărării drepturilor în justiție sau în vederea protejării drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive legate de un interes public important al Uniunii Europene sau al unui stat membru.

Opunerea împotriva e-mailurilor de marketing

Prin prezenta se respinge utilizarea datelor de contact publicate în cadrul obligației de furnizare a unei casete tehnice pentru trimiterea de materiale publicitare și de informare nesolicitate în mod explicit. Operatorii paginilor web își rezervă în mod expres dreptul la proceduri judiciare în cazul trimiterii nesolicitate de informații publicitare, de exemplu prin e-mailuri de tip spam.

4. Colectarea datelor de pe acest site web

Module cookie

Site-ul nostru utilizează așa-numitele „module cookie”. Modulele cookie sunt fișiere text, de mici dimensiuni și nu afectează terminalul dvs. Acestea sunt stocate temporar pe terminalul dvs. pe toată durata unei sesiuni (module cookie de sesiune) sau permanent (module cookie permanente). Modulele cookie de sesiune sunt șterse automat la sfârșitul vizitei dvs. Modulele cookie permanente rămân pe terminalul dvs. până când le ștergeți manual sau până când browserul dvs. web le șterge automat.

În unele cazuri, pot fi stocate și module cookie de la terți pe terminalul dvs., atunci când accesați site-ul nostru (module cookie terțe). Acestea facilitează utilizarea noastră sau a dvs. a anumitor servicii ale unei companii terțe (de ex., module cookie pentru procesarea serviciilor de plată).

Modulele cookie au diferite funcții. Numeroase module cookie sunt necesare din punct de vedere tehnic, deoarece fără acestea anumite funcții ale site-ului nu ar funcționa (de ex., funcția coșului de cumpărături sau afișarea videoclipurilor). Alte module cookie sunt utilizate pentru a evalua comportamentul în utilizare sau pentru a afișa reclame.

Modulele cookie care sunt necesare pentru a efectua procesul de comunicare electronică (module cookie necesare) sau pentru a furniza anumite funcții pe care le doriți (module cookie funcționale, de ex., pentru funcția coșului de cumpărături) sau pentru a optimiza site-ul web (de ex., module cookie pentru măsurarea publicului web), sunt stocate în temeiul art. 6 para. 1 lit. f RGPD, cu excepția cazului în care este specificat un alt temei legal. Operatorul site-ului web are un interes legitim asupra stocării modulelor cookie pentru furnizarea fără erori tehnice și optimizată a serviciilor sale. În cazul s-a solicitat acordul pentru stocarea modulelor cookie, stocarea modulelor cookie relevante are loc exclusiv pe baza acestui acord (art. 6 para. 1 lit. RGPD); acordul poate fi revocat în orice moment.

Puteți seta browserul dvs. astfel încât să fiți informat cu privire la setarea modulelor cookie și să permiteți modulele cookie numai în cazuri individuale, să excludeți acceptarea modulelor cookie în anumite cazuri sau în general, precum și să activați ștergerea automată a modulelor cookie la închiderea browserului. Dezactivarea modulelor cookie poate limita funcționalitatea acestui site web.

În cazul în care sunt utilizate module cookie de la companii terțe sau în scopuri de analiză, vă vom informa în mod separat în cadrul acestei Declarații de protecție a datelor și, dacă este necesar, vă vom cere acordul.

Fișiere log de server

Furnizorul paginilor web colectează și stochează automat informații în așa-numite fișiere log de server, pe care browserul dvs. ni le transferă automat. Acestea sunt:

  • tipul și versiunea browserului
  • sistemul de operare utilizat
  • referrer URL
  • numele gazdei calculatorului de pe care are loc accesarea
  • ora apelării serverului
  • adresa IP

Aceste date nu vor fi compilate cu alte surse de date.

Colectarea acestor date are loc în temeiul art. 6 para. 1 lit. f RGPD. Operatorul site-ului web are un interes legitim asupra prezentării fără erori tehnice și optimizării site-ului web – pentru aceasta, fișierele log de server trebuie colectate.

Solicitări prin e-mail, telefon sau telefax

Dacă ne contactați prin e-mail, telefon sau telefax, solicitarea dvs., inclusiv toate datele cu caracter personal care rezultă din aceasta (nume, solicitare), vor fi stocate și prelucrate de noi în scopul procesării cererii dvs. Nu vom transmite mai departe aceste date fără acordul dvs.

Prelucrarea acestor date se efectuează în temeiul art. 6 para. 1 lit. b RGPD, în cazul în care solicitarea dvs. este legată de îndeplinirea unui contract sau este necesară pentru a lua măsuri precontractuale. În toate celelalte cazuri, prelucrarea se bazează pe interesul nostru legitim asupra prelucrării eficiente a solicitărilor adresate nouă (art. 6 para. 1 lit. f RGPD) sau pe acordul dvs. (art. 6 para. 1 lit. a RGPD), dacă acesta a fost solicitat.

Datele pe care ni le trimiteți prin intermediul solicitărilor de contact vor rămâne la noi până când veți solicita ștergerea, până când revocați acordul pentru stocare sau până când scopul pentru stocarea datelor nu se mai aplică (de ex., după ce procesarea cererii dvs. a fost finalizată). Nu se aduce atingere dispozițiilor legale obligatorii – în special în ceea ce privește termenele legale de păstrare.

5. Instrumente de analiză și reclame

Matomo (fostul Piwik)

Acest site web utilizează serviciul de analiză web cu sursă deschisă Matomo. Matomo utilizează așa-numite „module cookie”. Acestea sunt fișiere text care sunt stocate pe calculatorul dvs. și fac posibilă o analiză a utilizării site-ului web prin intermediul dvs. Pentru aceasta, informațiile generate cu modulul cookie cu privire la utilizarea acestui site web sunt stocate pe serverul nostru. Adresa IP este anonimizată înainte de stocare.

Modulele cookie Matomo rămân pe terminalul dvs. până când le ștergeți.

Stocarea modulelor cookie și utilizarea acestui instrument de analiză au loc în temeiul art. 6 para. 1 lit. f RGPD. Operatorul site-ului web are un interes legitim asupra analizei anonimizate a comportamentului în navigare, pentru a optimiza atât oferta sa pe web, cât și reclamele. Dacă a fost solicitat un acord corespunzător (de ex., un acord pentru stocarea modulelor cookie), prelucrarea are loc exclusiv în temeiul art. 6 para. 1 lit. a RGPD; acordul poate fi revocat în orice moment.

Informațiile generate cu modulul cookie cu privire la utilizarea acestui site web nu sunt transmise mai departe către terți. Puteți împiedica stocarea modulelor cookie printr-o setare corespunzătoare a software-ului browserului dvs.; cu toate acestea, vă atragem atenția asupra faptului că în acest caz nu veți putea utiliza în mod integral toate funcțiile acestui site web.

Dacă nu sunteți de acord cu stocarea și utilizarea datelor dvs., puteți dezactiva aici stocarea și utilizarea. În acest caz, în browserul dvs. va fi stocat un modul cookie opt-out, care împiedică stocarea datelor de utilizare de către Matomo. Atunci când ștergeți modulele cookie, modulul opt-out Matomo este de asemenea șters. Modulul opt-out trebuie reactivat atunci când vizitați din nou acest site web.

6. Inserturi și instrumente

Fonturi Adobe

Pentru o prezentare uniformă a anumitor tipuri de fonturi, acest site web utilizează fonturi web de la Adobe. Furnizorul este Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, SUA (Adobe).

Atunci când accesați paginile noastre, browserul dvs. încarcă fonturile necesare direct de la Adobe, pentru a le putea afișa corect pe terminalul dvs. Pentru aceasta, browserul dvs. stabilește o conexiune cu serverele Adobe din SUA. Prin aceasta, Adobe este informată asupra faptului că acest site web a fost accesat prin intermediul adresei dvs. IP. Conform afirmației Adobe, pentru furnizarea fonturilor nu se stochează module cookie.

Adobe deține certificare conform Scutului de confidențialitate UE-SUA. Scutul de confidențialitate este o convenție între Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană, prin care se urmărește garantarea respectării standardului european de protecție a datelor. Informații detaliate se găsesc la adresa: https://www.adobe.com/de/privacy/eudatatransfers.html.

Stocarea și analiza acestor date are loc în temeiul art. 6 para. 1 lit. f RGPD. Operatorul site-ului web are un interes legitim asupra prezentării uniforme a setului de caractere pe site-ul său web. Dacă a fost solicitat un acord corespunzător (de ex., un acord pentru stocarea modulelor cookie), prelucrarea are loc exclusiv în temeiul art. 6 para. 1 lit. a RGPD; acordul poate fi revocat în orice moment.

Informații detaliate despre fonturile Adobe pot fi obținute la adresa: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/adobe-fonts.html.

Declarația de protecție a datelor de la Adobe se găsește la adresa: https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html

7. Servicii proprii

Manipularea datelor candidaților

Vă oferim posibilitatea de a vă depune candidatura la noi (de ex., prin e-mail, poștă sau prin formularul de candidare online). În cele ce urmează, vă vom informa cu privire la domeniul de aplicare, scopul și utilizarea datelor dvs. cu caracter personal colectate în timpul procesului de candidare. Vă asigurăm că procesele de colectare, prelucrare și utilizare a datelor dvs. au loc în conformitate cu legislația aplicabilă în materie de protecție a datelor și cu toate celelalte dispoziții legale și că datele dvs. sunt tratate în mod confidențial.

Domeniul de aplicare și scopul colectării datelor 

Dacă vă depuneți candidatura la noi, vom prelucra datele dvs. cu caracter personal aferente (de ex., date de contact și comunicare, documente de candidare, notițe din cadrul interviurilor etc.), în cazul în care acest lucru este necesar pentru a decide cu privire la stabilirea unei relații de muncă. Temeiul legal pentru acest lucru este § 26 BDSG - nou în conformitate cu legislația germană (inițierea unei relații de muncă), art. 6 para. 1 lit. b RGPD (inițierea generală a contractului) și – dacă v-ați dat acordul – art. 6 para. 1 lit. a RGPD. Acordul poate fi revocat în orice moment. Datele dvs. cu caracter personal vor fi transmise exclusiv în cadrul companiei noastre către persoanele implicate în prelucrarea candidaturii dvs.

În cazul în care candidatura primește un răspuns pozitiv, datele transmise de dvs. vor fi stocate, în temeiul art. 26 BDSG - nou și al art. 6 para. 1 lit. b RGPD, în sistemele noastre de prelucrare a datelor în scopul derulării relației de muncă.

Durata de păstrare a datelor

Dacă nu vă putem face o ofertă de angajare, dacă refuzați o ofertă de angajare sau vă retrageți candidatura, ne rezervăm dreptul de a păstra datele transmise de dvs. în temeiul intereselor noastre legitime (art. 6 para. 1 lit. f RGPD) în termen de 6 luni de la încheierea procesului de depunere a candidaturii (refuzarea sau retragerea candidaturii). Ulterior, datele sunt șterse și documentele fizice de candidare sunt distruse. Păstrarea servește în special în scopuri de verificare în cazul unui litigiu. În cazul în care se constată că datele sunt necesare după expirarea perioadei de 6 luni (de ex., din cauza unui litigiu iminent sau în curs), ștergerea are loc numai dacă nu se mai aplică scopul pentru păstrarea în continuare a datelor.

Păstrarea pe o perioadă mai lungă poate avea loc, de asemenea, dacă v-ați dat acordul corespunzător (art. 6 para. 1 lit. a RGPD) sau dacă există obligații legale de păstrare care se opun ștergerii.

Înregistrare în baza de date cu candidați

Dacă nu vă facem o ofertă de angajare, aveți posibilitatea de a fi înregistrat în baza noastră de date cu candidați. În caz de înregistrare, toate documentele și informațiile privind candidatura sunt transferate în baza de date cu candidați pentru a vă contacta în cazul în care există posturi vacante adecvate.

Înregistrarea în baza de date cu candidați se bazează exclusiv pe acordul dvs. expres (art. 6 para. 1 lit. a RGPD). Exprimarea acordului este voluntară și nu are nicio legătură cu procesul de depunere a candidaturii în curs. Persoana în cauză își poate retrage acordul în orice moment. În acest caz, datele din baza de date cu candidați vor fi șterse irevocabil, cu condiția să nu existe temeiuri legale pentru păstrare.

Datele din baza de date cu candidați sunt șterse irevocabil în termen de cel mult doi ani de la exprimarea acordului.