Declarație de protecție a datelor

1. Protecția datelor pe scurt

Indicații generale

Următoarele indicații oferă o privire de ansamblu asupra a ceea ce se întâmplă cu datele dvs. cu caracter personal atunci când accesați site-ul nostru web. Date cu caracter personal sunt toate datele pe baza cărora puteți fi identificat personal. Pentru informații detaliate pe tema protecției datelor, consultați Declarația de protecție a datelor din textul prezentat mai jos. Colectarea datelor de pe site-ul nostru web

Cine răspunde pentru colectarea datelor de pe acest site web?

Prelucrarea datelor de pe acest site web este desfășurată de operatorul site-ului web. Datele sale de contact pot fi preluate din caseta tehnică a acestui site web.

Cum colectăm datele dvs.?

Pe de o parte, datele dvs. sunt colectate prin faptul că dvs. ni le comunicați. Aici poate fi vorba de date pe care le introduceți într-un formular de date de contact.

Alte date sunt colectat automat de sistemele noastre IT atunci când accesați site-ul web. Acestea sunt în primul rând date tehnice (de ex., browserul de internet, sistemul de operare sau ora accesării site-ului). Colectarea acestor date are loc automat, imediat ce intrați pe site-ul nostru web.

În ce scop utilizăm datele dvs.?

O parte din date este colectată pentru a garanta furnizarea fără erori a site-ului web. Alte date pot fi utilizate pentru analiza comportamentului dvs. în utilizare.

Ce drepturi aveți cu privire la datele dvs.?

Aveți în orice moment dreptul de a obține gratuit informații despre originea, destinatarul și scopul datelor dvs. cu caracter personal stocate. În plus, aveți dreptul de a solicita rectificarea, blocarea sau ștergerea acestor date. Dacă aveți întrebări cu privire la cele de mai sus sau alte întrebări pe tema protecției datelor, ne puteți contacta în orice moment la adresa indicată în caseta tehnică. Mai mult decât atât, aveți la dispoziție dreptul la reclamație la autoritatea de supraveghere competentă.

În plus, aveți dreptul de a solicita în anumite circumstanțe limitarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal. Detalii în acest sens se găsesc în Declarația de protecție a datelor la punctul „Dreptul la limitarea prelucrării“.

Instrumente de analiză și instrumente ale furnizorilor terți

Atunci când accesați site-ul nostru web, comportamentul dvs. în navigare poate fi evaluat din punct de vedere statistic. Acest lucru are loc în primul rând pe baza unor module cookie și a unor așa-numite programe de analiză. De regulă, analiza comportamentului dvs. în navigare are loc anonim; nu puteți fi identificat prin intermediul comportamentului în navigare. Vă puteți opune acestei analize sau o puteți împiedica neutilizând anumite instrumente. Informații detaliate în acest sens se găsesc în următoarea Declarație de protecție a datelor.

Vă puteți opune acestei analize. Vă vom informa în această Declarație de protecție a datelor cu privire la posibilitățile de opunere.

2. Indicații generale și informații obligatorii

Protecția datelor

Operatorii acestor pagini tratează cu seriozitate protecția datelor dvs. personale. Tratăm datele dvs. cu caracter personal în mod confidențial și în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor precum și în conformitate cu această Declarație de protecție a datelor.

Atunci când utilizați acest site web sunt colectate diverse date cu caracter personal. Date cu caracter personal sunt datele pe baza cărora puteți fi identificat personal. Prezenta Declarație de protecție a datelor explică ce date colectăm și pentru ce le utilizăm. De asemenea, explică modul în care are loc acest lucru și în ce scop.

Atragem atenția asupra faptului că transferul de date pe internet (de ex., în cazul corespondenței pe e-mail) poate prezenta lacune de securitate. O protecție neîntreruptă a datelor împotriva accesării acestora de către terți nu este posibilă.

Indicație privind entitatea responsabilă

Entitatea responsabilă pentru prelucrarea datelor de pe acest site web este:

S.u.K. Service GmbH
Petra Manten
Möhlendyck 9
47608 Geldern
Telefon: 02831 / 9384-620
E-Mail: info@suk-geldern.de

Entitatea responsabilă este persoana fizică sau juridică care decide singură sau împreună cu alții cu privire la scopurile și mijloacele prelucrării datelor cu caracter personal (de ex., nume, adrese de e-mail sau alte date similare).

Revocarea acordului dvs. cu privire la prelucrarea datelor

Numeroase proceduri de prelucrare a datelor sunt posibile doar cu acordul dvs. expres. Puteți revoca în orice moment un acord deja dat. Pentru aceasta, este suficient să ne trimiteți un e-mail netipizat. Prin revocare nu se aduce atingere legitimității prelucrărilor de date care au avut loc până la momentul revocării.

Dreptul la opunere împotriva colectării de date în cazuri speciale precum și împotriva marketingului direct (art. 21 RGPD)

Atunci când prelucrarea datelor are loc în temeiul art. 6 para. 1 lit. e sau f RGPD, aveți în orice moment dreptul, din motive care rezultă din situația dvs. particulară, să vă opuneți prelucrării datelor dvs. cu caracter personal; acest lucru este valabil și pentru procesul de profiling pe baza acestor dispoziții. Pentru temeiul legal în baza căruia are loc prelucrarea, consultați această Declarație de protecție a datelor. Dacă veți înainta o cerere de opunere, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazurilor în care putem aduce dovada unor motive legitime și imperioase pentru prelucrare, care primează asupra intereselor, dreptelor și libertăților dvs. sau atunci când prelucrarea servește la, exercitarea sau apărarea drepturilor în justiție (opunere în conformitate cu art. 21 para. 1 RGPD).

Dacă datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate pentru desfășurarea activităților de marketing direct, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în scopul unui astfel de marketing; acest lucru este valabil și pentru procesul de profiling, atât timp cât acesta este legat de un astfel de marketing direct. Odată cu opunerea dvs., utilizarea datelor dvs. cu caracter personal în scopul acțiunilor de marketing direct va înceta (opunere în conformitate cu art. 21 para. 2 RGPD).

Dreptul la reclamație la autoritatea de supraveghere competentă

În cazul încălcării RGPD, persoana vizată are dreptul la reclamație la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru al reședinței obișnuite, al locului de muncă sau al locului în care se presupune că a avut loc încălcarea. Dreptul la reclamație nu va fi atins de alte căi de atac administrative sau juridice.

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul de a primi într-un format accesibil, lizibil electronic, datele pe care le prelucrăm în mod automat pe baza acordului dvs. sau în vederea îndeplinirii unui contract. Dacă solicitați transferul direct al datelor către un alt responsabil, acest lucru va avea loc doar în măsura în care este fezabil din punct de vedere tehnic.

Criptare SSL, respectiv TLS

Acest site utilizează criptare SSL, respectiv TLS, din motive de siguranță și pentru protejarea transferului de conținuturi confidențiale, precum comenzi sau solicitări pe care ni le trimiteți în calitatea noastră de operatori ai site-ului. Conexiunea criptată poate fi recunoscută prin faptul că pe rândul corespunzător adresei din browser „http://” devine „https://”, precum și pe baza simbolului lacăt de pe rândul browserului.

Atunci când criptarea SSL, respectiv TLS, este activată, datele pe care ni le transmiteți nu pot fi citite de către terți.

Informare, blocare, ștergere și rectificare

În cadrul dispozițiilor legale valabile, aveți în orice moment dreptul la informare gratuită cu privire la datele dvs. cu caracter personal stocate, originea și destinatarul acestora și scopul prelucrării datelor și, dacă este cazul, dreptul la rectificarea, blocarea sau ștergerea acestor date. Dacă aveți întrebări cu privire la cele de mai sus sau alte întrebări pe tema datelor cu caracter personal, ne puteți contacta în orice moment la adresa indicată în caseta tehnică.

Dreptul la limitarea prelucrării

Aveți dreptul să solicitați limitarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal. În acest sens, ne puteți contacta în orice moment la adresa indicată în caseta tehnică. Dreptul la limitarea prelucrării se aplică în următoarele cazuri:

Atunci când contestați corectitudinea datelor dvs. cu caracter personal stocate la noi, de regulă avem nevoie de timp pentru a verifica acest lucru. Pe durata verificării, aveți dreptul să solicitați limitarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal.

Dacă prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal a avut loc/are loc în mod neregulamentar, în locul ștergerii puteți solicita limitarea prelucrării datelor.

Atunci când nu mai avem nevoie de datele dvs. cu caracter personal decât în scopul exercitării, apărării sau afirmării drepturilor în justiție, aveți dreptul de a solicita, în locul ștergerii, limitarea datelor dvs. cu caracter personal.

Dacă ați formulat o opunere în temeiul art. 21 para. 1 RGPD, trebuie să aibă loc o cântărire a intereselor dvs. și a intereselor noastre. Atât timp cât nu s-a stabilit prioritatea intereselor, aveți dreptul să solicitați limitarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal.

Dacă ați limitat prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, aceste date – cu excepția stocării lor – pot fi prelucrate doar cu acordul dvs. sau în vederea afirmării, exercitării sau apărării drepturilor în justiție sau în vederea protejării drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive legate de un interes public important al Uniunii Europene sau al unui stat membru.

Opunerea împotriva e-mailurilor de marketing

Prin prezenta se respinge utilizarea datelor de contact publicate în cadrul obligației de furnizare a unei casete tehnice pentru trimiterea de materiale publicitare și de informare nesolicitate în mod explicit. Operatorii paginilor web își rezervă în mod expres dreptul la proceduri judiciare în cazul trimiterii nesolicitate de informații publicitare, de exemplu prin e-mailuri de tip spam.

3. Responsabilul cu protecția datelor

Responsabilul cu protecția datelor cerut prin lege

Pentru compania noastră am desemnat un responsabil cu protecția datelor.

Bettina Müller
c/o Heinrich Manten GmbH & Co KG
Möhlendyck 11
47608 Geldern
Telefon: +49 2831 93840
E-Mail: bettina.mueller@heinrichmanten.de

4. Colectarea datelor de pe site-ul nostru web

Fișierele log de server

Furnizorul paginilor web colectează și stochează automat informații în așa-numite fișiere log de server, pe care browserul dvs. ni le transferă automat. Acestea sunt:

tipul și versiunea browserului
sistemul de operare utilizate
referrer URL
numele gazdei calculatorului de pe care are loc accesarea
ora apelării serverului
adresa IP
Aceste date nu vor fi alăturate.

Colectarea acestor date are loc în temeiul art. 6 para. 1 lit. f RGPD. Operatorul site-ului web are un interes legitim asupra prezentării fără erori tehnice și optimizării site-ului web – pentru aceasta, fișierele log de server trebuie colectate.

5. Instrumente de analiză și reclame

Matomo (fostul Piwik)

Acest site web utilizează serviciul de analiză web cu sursă deschisă Matomo. Matomo utilizează așa-numite „module cookie”. Acestea sunt fișiere text care sunt stocate pe calculatorul dvs. și fac posibilă o analiză a utilizării site-ului web prin intermediul dvs. Pentru aceasta, informațiile generate cu modulul cookie cu privire la utilizare acestui site web sunt stocate pe serverul nostru. Adresa IP este anonimizată înainte de stocare.

Modulele cookie Matomo rămân pe terminalul dvs. până când le ștergeți.

Stocarea modulelor cookie și utilizarea acestui instrument de analiză au loc în temeiul art. 6 para. 1 lit. f RGPD. Operatorul site-ului web are un interes legitim asupra analizei anonimizate a comportamentului în navigare, pentru a optimiza atât oferta sa pe web, cât și reclamele.

Informațiile generate cu modulul cookie cu privire la utilizarea acestui site web nu sunt transmise mai departe către terți. Puteți împiedica stocarea modulelor cookie printr-o setare corespunzătoare a software-ului browserului dvs.; cu toate acestea, vă atragem atenția asupra faptului că în acest caz nu veți putea utiliza în mod integral toate funcțiile acestui site web.

Dacă nu sunteți de acord cu stocarea și utilizarea datelor dvs., puteți dezactiva aici stocarea și utilizarea. În acest caz, în browserul dvs. va fi stocat un modul cookie opt-out, care împiedică stocarea datelor de utilizare de către Matomo. Atunci când ștergeți modulele cookie, modulul opt-out Matomo este de asemenea șters. Modulul opt-out trebuie reactivat atunci când vizitați din nou site-ul nostru.

Inserturi și instrumente

Fonturi web Adobe Typekit

Pentru o prezentare uniformă a anumitor tipuri de fonturi, site-ul nostru utilizează așa-numite fonturi web de la Adobe Typekit. Furnizorul este Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, SUA (Adobe).

Atunci când accesați paginile noastre, browserul dvs. încarcă fonturile necesare direct de la Adobe, pentru a le putea afișa corect pe terminalul dvs. Pentru aceasta, browserul dvs. stabilește o conexiune cu serverele Adobe din SUA. Prin aceasta, Adobe este informată asupra faptului că site-ul nostru web a fost accesat prin intermediul adresei dvs. IP. Conform afirmației Adobe, pentru furnizarea fonturilor nu se stochează module cookie.

Adobe deține certificare conform Scutului de confidențialitate UE-SUA. Scutul de confidențialitate este o convenție între Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană, prin care se urmărește garantarea respectării standardului european de protecție a datelor. Informații detaliate se găsesc la adresa: www.adobe.com/de/privacy/eudatatransfers.html.

Utilizarea fonturilor web Adobe Typekit este necesară pentru a garanta un set uniform de caractere pe site-ul nostru web. Acesta este un interes legitim în temeiul art. 6 para. 1 lit. f RGPD.

Informații detaliate despre fonturile web Adobe Typekit pot fi obținute la adresa: www.adobe.com/de/privacy/policies/typekit.html.

Declarația de protecție a datelor de la Adobe se găsește la adresa: https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html

7. Aparițiile noastre în social media

Prelucrarea datelor prin intermediul rețelelor sociale

Deținem profiluri publice pe rețele sociale. Rețelele sociale pe care le utilizăm sunt prezentate în detaliu mai jos.

De regulă, rețelele sociale precum Facebook, Google+ etc. pot analiza în mod comprehensiv comportamentul dvs. în utilizare atunci când le accesați site-ul web sau un site web cu conținut social media integrat (de ex., butoane Like sau bannere de publicitate). Accesând profilurile noastre de social media, se declanșează numeroase procese de prelucrare relevante pentru protecția datelor. 

În detaliu: Atunci când sunteți conectat pe contul dvs. de social media și accesați profilul nostru de social media, operatorul portalului de social media poate atribui această accesare contului dvs. de utilizator. Este posibil ca datele dvs. cu caracter personal să fie colectate și dacă nu sunteți conectat sau dacă nu dețineți un cont pe portalul de social media respectiv. Această colectare de date are loc în acest caz de exemplu prin intermediul modulelor cookie care sunt stocate pe terminalul dvs. sau prin detectarea adresei dvs. IP.

Cu ajutorul datelor astfel colectate, operatorii portalurilor de social media pot crea profiluri de utilizator în care sunt stocate preferințele și interesele dvs. În acest mod, vi se pot afișa reclame în funcție de interese în cadrul și în afara profilului de social media. Atât timp cât dețineți un cont pe o rețea de socializare, reclamele în funcție de interese pot fi afișate pe toate dispozitivele pe care sunteți sau ați fost conectat.

Vă rugăm să aveți în vedere și faptul că nu putem urmări toate procesele de prelucrare de pe portalurile de social media. Eventual, în funcție de furnizor, pot fi efectuate și alte proceduri de prelucrare de către operatorii portalurilor de social media. Pentru detalii în acest sens, consultați condițiile de utilizare și dispozițiile de protecție a datelor de pe portalurile de social media respective.

Temeiul legal

Aparițiile noaste în social media urmăresc o prezență cât mai cuprinzătoare pe internet. Aici este vorba de un interes legitim în temeiul art. 6 para. 1 lit. f RGPD. Procesele de analiză inițiate de rețelele de socializare se bazează eventual pe temeiuri legale diferite, care trebuie indicate de operatorii rețelelor sociale (de ex., acordul în temeiul art. 6 para. 1 lit. a RGPD).

Responsabili și afirmarea drepturilor

Atunci când vizitați una dintre aparițiile noastre din social media (de ex., Facebook), răspundem împreună cu operatorul platformei de social media pentru procesele de prelucrare a datelor declanșate odată cu această vizită. În principiu, puteți invoca drepturile dvs. (informare, rectificare, ștergere, limitarea prelucrării, portabilitatea datelor și reclamație) atât față de noi, cât și față de operatorul portalului de social media respectiv (de ex., față de Facebook).

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că în ciuda responsabilității în comun cu operatorii portalurilor de social media, nu avem influență completă asupra proceselor de prelucrare a datelor desfășurate de portalurile de social media. Posibilitățile noastre depind în mod semnificativ de politica de companie a furnizorului respectiv.

Durata de stocare

Datele colectate de noi în mod direct prin intermediul prezenței în social media sunt șterse de sistemele noastre imediat ce scopul stocării acestora nu mai este valabil, ne solicitați ștergerea sau revocați acordul dvs. pentru stocare. Modulele cookie stocate rămân pe terminalul dvs. până când le ștergeți. Nu se aduce atingere dispozițiilor legale obligatorii – în special în ceea ce privește termenele de păstrare.

Nu avem nicio influență asupra duratei de stocare a datelor dvs. care sunt stocate de operatorii rețelelor sociale în scopuri proprii. Pentru detalii în acest sens, vă rugăm să vă informați direct de la operatorii rețelelor sociale (de ex., din declarația acestora de protecție a datelor; a se vedea mai jos).

Rețele sociale în detaliu

Facebook

Deținem un profil pe Facebook. Furnizor este Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, SUA. Facebook deține certificare conform Scutului de confidențialitate UE-SUA. Puteți adapta setările pentru reclame în contul dvs. de utilizator. Pentru aceasta, faceți clic pe următorul link și conectați-vă: https://www.facebook.com/settings?tab=adsPentru detalii, consultați declarația de protecție a datelor de la Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/