Polityka prywatności

1. Ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe informacje opisują w prosty sposób, co się dzieje z Państwa danymi osobowymi podczas wizyty na naszej stronie internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, które umożliwiają identyfikację Państwa osoby. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszej Polityce prywatności zamieszczonej poniżej. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie internetowej?

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest operator strony. Dane kontaktowe znajdują się w nocie prawnej na tej stronie.

W jaki sposób gromadzimy Państwa dane?

Gromadzone przez nas dane to z jednej strony dane, które nam Państwo udostępniają. Mogą to być np. dane podawane w formularzu kontaktowym. Inne dane są rejestrowane automatycznie przez nasze systemy informatyczne podczas Państwa wizyty na naszej stronie. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub godzina wywołania strony). Dane te są gromadzone automatycznie z chwilą wejścia na naszą stronę internetową.

Do jakich celów wykorzystujemy Państwa dane?

Część z tych danych gromadzona jest w celu zapewnienia prawidłowego wyświetlania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy Państwa zachowania w witrynie. Jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do Państwa danych? W dowolnym momencie mają Państwo prawo do uzyskania bezpłatnych informacji dotyczących pochodzenia, odbiorcy i celu przechowywania Państwa danych osobowych. Ponadto mają Państwo prawo zażądać sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tej sprawie, a także w innych sprawach dotyczących ochrony danych w każdej chwili mogą się Państwo z nami skontaktować na adres podany w nocie prawnej. Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

W określonych okolicznościach mają Państwo również prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w Polityce prywatności w punkcie „Prawo do ograniczenia przetwarzania”.

Narzędzia analityczne i narzędzia innych dostawców

Podczas wizyty na naszej stronie Państwa zwyczaje użytkownika stron mogą zostać poddane analizie statystycznej. Odbywa się to przede wszystkim z wykorzystaniem plików cookie i tzw. programów analitycznych. Analiza Państwa zwyczajów podczas przeglądania stron jest zwykle anonimowa i nie pozwala na ich powiązanie z Państwa osobą. Mogą się Państwo sprzeciwić tej analizie lub zapobiec jej poprzez niekorzystanie z określonych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w poniższej Polityce prywatności.

Mogą się Państwo sprzeciwić tej analizie. O możliwościach sprzeciwu poinformujemy Państwa w niniejszej Polityce prywatności.

2. Informacje ogólne i obowiązkowe

Ochrona danych

Dla operatorów tych stron internetowych ochrona Państwa danych osobowych jest bardzo ważna. Traktujemy Państwa dane osobowe z najwyższą poufnością oraz zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych i niniejszą polityką prywatności. Podczas Państwa wizyty na tej stronie gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, które umożliwiają identyfikację Państwa osoby. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Objaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu się to odbywa. Zwracamy uwagę, że transmisja danych w internecie (np. podczas komunikacji za pośrednictwem wiadomości e-mail) może wykazywać luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Informacja na temat administratora danych

Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie jest:

S.u.K. Service GmbH
Petra Manten
Möhlendyck 9
47608 Geldern
Telefon: 02831 9384-620
E-mail: info@suk-geldern.de

Administrator to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np. imienia i nazwiska, adresów e-mail itp.).

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele procesów przetwarzania danych jest możliwych tylko za Państwa wyraźną zgodą. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wystarczy wysłać do nas nieformalną wiadomość e-mail. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Sprzeciw wobec przetwarzania danych w szczególnych przypadkach oraz wobec reklamy bezpośredniej (art. 21 RODO)

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, to w dowolnym momencie i z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach. Podstawy prawne przetwarzania danych można znaleźć w tej Polityce prywatności. Jeżeli wniosą Państwo sprzeciw, dotyczące Państwa dane osobowe nie będą już przetwarzane, chyba że udowodnimy podlegające ochronie obligatoryjne powody przetwarzania, które przeważają nad Państwa interesami, prawami i wolności albo przetwarzanie służy wysunięciu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych (sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO).

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z reklamą bezpośrednią, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych do celów tego typu reklamy. Obowiązuje to również w odniesieniu do profilowania, o ile ma ono związek z taką reklamą bezpośrednią. Jeżeli wniosą Państwo sprzeciw, Państwa dane osobowe nie będą już wykorzystywane do celów reklamy bezpośredniej (sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO).

Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia przepisów RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Prawo do skargi nie narusza innych administracyjno-prawnych ani sądowych środków ochrony prawnej.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo zażądać otrzymania danych, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w celu realizacji umowy, oraz przekazania ich osobie trzeciej w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, nastąpi to tylko w technicznie wykonalnym zakresie.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak na przykład zamówienia lub zapytania, które przesyłają Państwo do nas jako operatora strony, ta strona wykorzystuje szyfrowanie SSL ew. TLS. Szyfrowane połączenie można rozpoznać po tym, że w polu adresu przeglądarki zamiast „http://” pojawia się „https://” oraz po symbolu kłódki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywne, to przesyłane nam przez Państwa dane nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Informacja, zablokowanie, usunięcie i sprostowanie

W ramach obowiązujących przepisów ustawowych w dowolnym momencie mają Państwo prawo do uzyskania bezpłatnej informacji na temat przechowywanych danych osobowych dotyczących Państwa osoby, ich pochodzenia, odbiorcy oraz celu przetwarzania, a także prawo do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tej sprawie, a także w innych sprawach dotyczących ochrony danych osobowych w każdej chwili mogą się Państwo z nami skontaktować na adres podany w nocie prawnej.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. W każdej chwili mogą się Państwo zwrócić do nas w tej sprawie na adres podany w nocie prawnej. Prawo do ograniczenia przetwarzania obowiązuje w następujących przypadkach:

Jeżeli poddają Państwo w wątpliwość prawidłowość zapisanych u nas danych osobowych, potrzebujemy zwykle czasu na ich sprawdzenie. Mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w czasie trwania procedury sprawdzania. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbyło/odbywa się niezgodnie z prawem, zamiast usunięcia mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania danych. Jeżeli nie będziemy już potrzebowali Państwa danych osobowych, jednak Państwu będą one potrzebne do wykonania, obrony lub wysunięcia roszczeń prawnych, zamiast usunięcia mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Jeżeli wnieśli Państwo sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, trzeba rozważyć Państwa i nasze interesy. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Jeżeli ograniczyli Państwo przetwarzanie swoich danych osobowych, wolno je przetwarzać – abstrahując od ich zapisywania – tylko za Państwa zgodą albo w celu wysunięcia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony roszczeń prawnych innej osoby fizycznej lub prawnej albo z przyczyn wynikających z ważnego interesu publicznego Unii Europejskiej lub jej kraju członkowskiego.

Sprzeciw wobec e-maili reklamowych

Niniejszym nie wyrażamy zgody na wykorzystywanie danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku informacyjnego w nocie prawnej do przesyłania niezamówionych wyraźnie reklam i materiałów informacyjnych. Operatorzy tych stron internetowych wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku przesyłania niezamówionych informacji marketingowych, na przykład w postaci spamu.

3. Inspektor ochrony danych

Wymagany ustawowo inspektor ochrony danych Powołaliśmy dla naszej firmy inspektora ochrony danych.

Bettina Müller
c/o Heinrich Manten GmbH & Co KG
Möhlendyck 11
47608 Geldern
Telefon: +49 2831 93840
E-mail: bettina.mueller@heinrichmanten.de

4. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Pliki logów serwera

Dostawca naszych stron internetowych automatycznie gromadzi i przechowuje w tak zwanych plikach logów serwera informacje przesyłane automatycznie przez Państwa przeglądarkę. Są to:

typ i wersja przeglądarki
używany system operacyjny
adres URL przekierowania
nazwa hosta danego komputera
godzina wysłania zapytania na serwer
adres IP
Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Zapisywanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony ma prawnie uzasadniony interes w bezusterkowym wyświetlaniu i optymalizacji swojej strony internetowej – w tym celu musi zapisywać logi serwera.

5. Narzędzia analityczne i reklama

Matomo (dawniej Piwik)

Ta strona internetowa korzysta z otwartoźródłowego oprogramowania Matomo do analizy dostępu i ruchu na stronie internetowej. Matomo wykorzystuje tzw. pliki cookie. Są to pliki tekstowe zapisywane na Państwa komputerze, które umożliwiają analizę korzystania przez Państwa z danej strony internetowej. Informacje o korzystaniu z tej strony internetowej wygenerowane przez pliki cookie są zapisywane na naszym serwerze. Przed zapisaniem adres IP jest anonimizowany.

Cookie Matomo pozostają na Państwa urządzeniu końcowym do momentu, w którym je Państwo usuniecie.

Zapisywanie plików cookie Matomo i korzystanie z tego narzędzia analitycznego odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony ma prawnie uzasadniony interes w zanonimizowanej analizie zachowania użytkowników, aby móc optymalizować swoją stronę internetową oraz reklamę.

Informacje o korzystaniu z tej strony internetowej wygenerowane przez pliki cookie nie są przekazywane osobom trzecim. Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu plików cookie poprzez zastosowanie odpowiednich ustawień oprogramowania przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku pełne korzystanie ze wszystkich funkcji tej witryny internetowej może nie być możliwe.

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie i wykorzystywanie Państwa danych, mogą Państwo tutaj wyłączyć ich zapisywanie i wykorzystywanie. W takim przypadku w Państwa przeglądarce zostanie zapisany plik cookie opt-out, który zapobiega zapisywaniu przez Matomo danych dotyczących użytkowania. Jeżeli usuną Państwo swoje pliki cookie, zostanie usunięty również cookie opt-out Matomo. Podczas kolejnej wizyty na naszej stronie trzeba ponownie aktywować plik opt-out.

Wtyczki i narzędzia

Czcionki internetowe Adobe Typekit

W celu spójnej prezentacji określonych krojów pisma nasza strona internetowa korzysta z tzw. internetowych czcionek oferowanych przez Adobe Typekit. Ich dostawcą jest Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA (Adobe).

Podczas odwiedzania naszych stron Państwa przeglądarka pobiera odpowiednie czcionki bezpośrednio od Adobe, aby móc je poprawnie wyświetlić na Państwa urządzeniu końcowym. W tym celu łączy się ona z serwerami Adobe w USA. W ten sposób Adobe uzyskuję informację, że weszli Państwo na naszą stronę internetową ze swojego adresu IP. Zgodnie z wypowiedzią Adobe podczas udostępniania czcionek nie są zapisywane żadne pliki cookie.

Adobe dysponuje certyfikatem zgodnie z Tarczą Prywatności UE-USA. Tarcza Prywatności to umowa między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską, która ma zapewnić przestrzeganie europejskich standardów ochrony danych. Więcej informacji na stronie www.adobe.com/pl/privacy/eudatatransfers.html.

Korzystanie z czcionek internetowych Adobe Typekit jest niezbędne do zapewnienia jednolitej prezentacji czcionek na naszej stronie internetowej. Stanowi to prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Więcej informacji na temat czcionek internetowych Adobe Typekit na stronie: www.adobe.com/pl/privacy/policies/typekit.html.

Zasady ochrony prywatności stosowane przez Adobe na stronie: www.adobe.com/pl/privacy/policy.html

7. Nasza obecność w mediach społecznościowych

Przetwarzanie danych przez sieci społecznościowe

Prowadzimy publiczne profile na portalach społecznościowych. Wyszczególnienie mediów społecznościowych, z których korzystamy, można znaleźć poniżej.

Portale społecznościowe, takie jak Facebook, Google+ itd., mogą z reguły kompleksowo analizować Państwa zachowania użytkownika podczas odwiedzania ich strony internetowej lub strony internetowej ze zintegrowanymi elementami mediów społecznościowych (np. przyciskami Lubię to lub banerami reklamowymi). Odwiedzanie naszych profili społecznościowych uruchamia liczne procesy przetwarzania podlegające ochronie danych.

Chodzi tu o następujące procesy: Jeżeli są Państwo zalogowani na swoim koncie w mediach społecznościowych i odwiedzają nasze profile społecznościowe, operator portalu społecznościowego może przyporządkować wizytę do Państwa konta użytkownika. Państwa dane osobowe mogą jednak być zapisywane nawet w przypadku, gdy nie są Państwo zalogowani lub nie posiadają konta na danym portalu społecznościowym. Gromadzenie tych danych odbywa się wtedy na przykład za pośrednictwem plików cookie zapisywanych na Państwa urządzeniu końcowym lub poprzez zapisywanie Państwa adresu IP.

Za pomocą zebranych w ten sposób danych operatorzy mediów społecznościowych mogą sporządzać profile użytkowników zawierające Państwa preferencje i zainteresowania. Umożliwia to wyświetlanie Państwu reklamy behawioralnej na danym portalu społecznościowym lub poza nim. Jeżeli posiadają Państwo konto w danej sieci społecznościowej, reklama behawioralna może się wyświetlać na wszystkich urządzeniach końcowych, na których są lub byli Państwo zalogowani.

Prosimy również pamiętać, że nie możemy śledzić wszystkich procesów przetwarzania na portalach społecznościowych. Na poszczególnych portalach społecznościowych mogą występować inne procesy przetwarzania prowadzone przez operatorów portali. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w Warunkach użytkowania i Polityce prywatności poszczególnych portali społecznościowych.

Podstawa prawna

Nasze profile w mediach społecznościowych mają za zadanie zapewnić nam kompleksową obecność w internecie. Stanowi to prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Procesy analityczne inicjowane przez sieci społecznościowe mogą się odbywać na innych podstawach prawnych, których podanie jest obowiązkiem operatorów sieci społecznościowych (np. zgoda w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Administrator i dochodzenie praw

Kiedy odwiedzają Państwo jeden z naszych profili w mediach społecznościowych (np. na Facebooku), wspólnie z operatorem platformy społecznościowej jesteśmy odpowiedzialni za procesy przetwarzania danych zainicjowane podczas tej wizyty. Mogą Państwo dochodzić swoich praw (prawo do informacji, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych i wniesienia skargi) zarówno wobec nas, jak i wobec operatora danego portalu społecznościowego (np. wobec Facebooka).

Prosimy zwrócić uwagę na to, że mimo odpowiedzialności dzielonej z operatorami mediów społecznościowych nie mamy pełnego wpływu na procesy przetwarzania danych na portalach społecznościowych. Nasze możliwości wyznacza Polityka prywatności danego operatora.

Okres przechowywania danych

Dane zapisywane przez nas za pośrednictwem mediów społecznościowych są usuwane z naszych systemów w momencie, gdy wygaśnie cel, w którym zostały zapisane, gdy zażądają Państwo ich usunięcia, odwołają zgodę na przechowywanie lub wygaśnie cel przechowywania danych. Zapisane pliki cookie pozostają na Państwa urządzeniu końcowym do momentu, w którym je Państwo usuniecie. Nie narusza to obligatoryjnych przepisów prawnych, w szczególności okresów archiwizacji.

Nie mamy wpływu na okres przechowywania Państwa danych zapisywanych przez operatorów sieci społecznościowych do ich własnych celów. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć u poszczególnych operatorów sieci społecznościowych (np. w ich Polityce prywatności, patrz poniżej).

Wyszczególnienie sieci społecznościowych

Facebook

Prowadzimy profil na Facebooku. Dostawcą jest Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornia 94025, USA. Facebook dysponuje certyfikatem zgodnie z Tarczą Prywatności UE-USA. Ustawienia dotyczące reklam mogą Państwo samodzielnie zmienić na swoim koncie użytkownika. W tym celu proszę kliknąć link i zalogować się: https://www.facebook.com/settings?tab=adsSzczegóły w Polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/about/privacy/