Nota prawna

Dane zgodne z § 5 niemieckiej ustawy o mediach elektronicznych [TMG]:

S.u.K. Service GmbH
Möhlendyck 9
47608 Geldern

Reprezentacja:

Petra Manten

Kontakt:

Telefon: 02831 / 9384-620
Faks: 02831 / 9384-625
E-Mail: info@suk-geldern.de

Wpis do rejestru:

podmiot wpisany do rejestru handlowego.
Sąd gospodarczy: Kleve
Numer w rejestrze: 4654

Podatek od towarów i usług:

numer identyfikacji podatkowej VAT zgodnie z §27 a niem. ustawy o podatku od towarów i usług:
DE220780104

Rozstrzyganie sporów

Nie jesteśmy skłonni ani zobowiązani do udziału w żadnym alternatywnym postępowaniu zażegnywania sporów przed konsumenckim organem pojednawczym.

Odpowiedzialność za treści

Zgodnie z § 7 ust. 1 ustawy o mediach elektronicznych [TMG] odpowiadamy za treści własne zamieszczane na tych stronach na mocy ogólnych przepisów prawnych. Zgodnie z §§ 8 do 10 ustawy o mediach elektronicznych [TMG] jako usługodawca nie mamy jednak obowiązku monitorowania przekazanych lub zapisanych informacji obcego pochodzenia ani badania okoliczności wskazujących na działanie niezgodne z prawem.

Powyższe nie dotyczy obowiązku usuwania informacji lub blokowania możliwości ich użycia na mocy ogólnych przepisów prawnych. Odpowiedzialność z tego tytułu ponosimy jednak dopiero od momentu uzyskania informacji o jednoznacznym naruszeniu prawa. W przypadku uzyskania stosownej informacji o naruszeniu prawa treści takie zostaną przez nas niezwłocznie usunięte.

Odpowiedzialność za hiperłącza

W naszej ofercie zamieszczone są hiperłącza do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich i treści, na które nie mamy wpływu. W związku z tym nie odpowiadamy za treści obcego pochodzenia. Za treści na stronach, do których przekierowują hiperłącza, odpowiadają dostawcy lub operatorzy tych stron. Strony, do których przekierowują hiperłącza, zweryfikowano pod kątem zgodności z prawem w chwili zamieszczenia tych hiperłączy. W chwili zamieszczenia hiperłączy nie stwierdzono treści niezgodnych z prawem.

Nie możemy jednak stale monitorować treści na stronach, do których przekierowują hiperłącza, bez konkretnych przesłanek wskazujących na naruszenie prawa. W przypadku uzyskania informacji o naruszeniu prawa hiperłącza takie zostaną przez nas niezwłocznie usunięte.

Prawa autorskie

Treści i utwory na niniejszych stronach udostępnione przez operatorów witryny podlegają przepisom niemieckiej ustawy o prawie autorskim. Ich powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie oraz wykorzystywanie w dowolnej formie w sposób inny niż określony przepisami ustawy o prawie autorskim wymaga uzyskania pisemnej zgody autora lub twórcy. Pobieranie oraz kopiowanie treści z niniejszej witryny jest dozwolone wyłącznie do celów prywatnych i niekomercyjnych.

Jeżeli autorem treści zamieszczonych w niniejszej witrynie nie jest operator, należy przestrzegać praw własności intelektualnej osób trzecich. Treści autorstwa osób trzecich są odpowiednio oznaczone. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów ustawy o prawie autorskim prosimy o przekazanie nam stosownej informacji. W przypadku uzyskania informacji o naruszeniu prawa treści te zostaną przez nas niezwłocznie usunięte.